joi, 25 august 2016

”Operele” din pușcării, reglementate drastic

Guvernul a aprobat procedura privind elaborarea de lucrări științifice publicate sau de invenții brevetate de către persoanele private de libertate aflate în unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor. Procedura este necesară aplicării reglementărilor potrivit cărora, începând cu 31 august 2016, persoanele care execută măsuri privative de libertate și elaborează lucrări științifice sau realizează invenții în perioada de detenție pot beneficia de o reducere a pedepsei cu maxim 20 de zile, indiferent de numărul lucrărilor științifice publicate pe durata executării pedepsei și numai în baza confirmării caracterului științific al lucrării respective, respectiv a brevetului, în cazul invențiilor. Amintim faptul că aceste reglementări au fost adoptate de Guvern în luna iunie 2016, prin OUG 24/2016.
Guvernul a modificat și completat în acest sens Hotărârea nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Potrivit noilor reglementări, confirmarea caracterului științific al lucrărilor se face de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), cu sprijinul logistic al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), care, în baza unei cereri scrise adresate de către deținut conducerii penitenciarului, desemnează aleatoriu trei evaluatori din baza de date. De menționat că evaluatorilor nu li se comunică identitatea autorului lucrării, iar identitatea evaluatorilor rămâne confidențială. În ceea ce privește publicarea lucrării științifice, aceasta se realizează prin grija și pe cheltuiala deținutului, la edituri recunoscute la nivel academic și fără implicarea administrației penitenciarului. În cazul invențiilor, demersurile pentru obținerea brevetului de la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci se realizează exclusiv de către deținut.
Elaborarea de lucrări științifice sau realizarea de invenții în timpul pedepsei privative de libertate se poate face numai în baza unei aprobări obținute în acest sens din partea directorului penitenciarului. La cererea formulată de către deținut se va anexa și o recomandare scrisă privind relevanța tematicii pentru cercetarea științifică și argumentele privind includerea temei într-un domeniu și specializare universitară stabilite de nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, din partea unui profesor universitar sau a unui conferențiar universitar din specialitatea în care urmează să fie elaborată lucrarea. De asemenea, este prevăzută expres obligația deținuților de a suporta cheltuielile generate de acordarea
caracterului științific al unei lucrări, respectiv de brevetarea unei invenții, potrivit procedurilor de drept comun.  În plus, activitățile pe care le implică realizarea unei lucrări științifice sau invenții nu pot depăși durata de lucru prevăzută de legislația muncii și nu se pot suprapune cu alte tipuri de activități lucrative sau de altă natură pe care le efectuează deținuții.
Pe perioada elaborării lucrării științifice sau a invenției, activitatea deținutului va fi monitorizată de o persoană desemnată din cadrul penitenciarului, care va întocmi un tabel nominal de pontaj la sfârșitul fiecărei zile. La rândul său, deținutul are obligația de a prezenta zilnic materialele elaborate, care vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat atât  de el, cât și de persoana desemnată să-i monitorizeze activitatea. În cazul unei decizii de transferare a deținutului într-un alt penitenciar, activitatea de elaborare a lucrării științifice ori de realizare a unei invenții desfășurată de deținut se suspendă până la revenirea în penitenciar sau până la transferarea în alt penitenciar.

luni, 22 august 2016

Mircea îl execută pe Hornea

Prefectul județului Vrancea, Sorin Hornea, are de achitat un credit mai vechi iar creditorul a apelat la o firmă de recuperare pentru a-și încasa banii. Această firmă va face recuperarea creditului prin executorul judecătoresc Bogdan Mircea, din Adjud, fratele fostului prefect Dragoș Mircea. Modalitatea de recuperare a creditului este poprirea pe salariul de prefect. Angajatorul, în speță Instituția Prefectului Județul Vrancea, nu a dat curs solicitării executorului privind poprirea pe salariul prefectului și, prin urmare, s-a apelat la instanță. La rândul său, Sorin Hornea a contestat executarea în instanță.
Astfel, pe rolul Judecătoriei Focșani, Secția Civilă, s-a înregistrat, pe data de 17 august, cu numărul 11065/231/2016, acțiunea de executare: petent este Biroul Executor Judecătoresc Mircea Bogdan Constantin, creditor este SC Kruk Internațional SRL, debitor este Hornea Sorin Ionel Florin iar Instituția Prefectului Județul Vrancea are rolul de terț poprit. A doua zi, pe 18 august, s-a înregistrat tot pe rolul Judecătoriei Focșani, cu numărul 1263/173/2016, contestație la executare: Hornea Sorin Ionel Florin este contestator, SC Secapital S.A.R.L. (firmă cu sediul central în Luxembourg, care se ocupă cu preluarea creanțelor de la bănci și instituții financiare) prin SC Kruk Internațional SRL și Biroul Executor Judecătoresc Mircea Bogdan Constantin sunt intimați. La cele două acțiuni depuse, instanța nu prezintă alte amănunte legate de data primei înfățișări.
Nici prefectul Sorin Hornea nu a oferit mai multe amănunte cu privire la acest creditat neachitat pentru care este executat silit.”Este vorba de un credit mai vechi, nu pot să vă spun exact despre ce sumă este vorba și în ce an l-am contractat”, ne-a spus Sorin Hornea. Conform declarației de avere postată pe site-ul Instituției Prefectului Județul Vrancea, la capitolul ”Datorii” prefectul Sorin Hornea figurează cu un credit în valoare de 34.950 de euro, contractat în anul 2005 la Banca Comercială UniCredit Țiriac, scadent în anul 2019. La executarea silită prin poprirea pe salariu se oprește, lunar, circa o treime din salariul debitorului respectiv până la recuperarea creanței.

miercuri, 17 august 2016

PNL a stabilit numele noului președinte al organizației Focșani

Reunit ieri seară, Consiliul Județean Executiv al PNL Vrancea a desemnat un nou președinte pentru organizația municipiului Focșani. La propunerea președintelui PNL Vrancea, Cătălin Toma, cel care va prelua (ca interimar) șefia organizației PNL Focșani este consilierul județean Pompiliu Norocel Stroe. Urmează ca propunerea lui Cătălin Toma să fie validată în ședința Biroului Politic Județean al PNL Vrancea de astăzi după amiază.
În ultimele două luni, organizația municipală a avut 3 președinți: Cristian Bălosu, Ion Ștefan și Cătălin Toma (care preluase șefia până la desemnarea unui nou președinte). Până la ședința de ieri, în PNL Vrancea s-au vehiculat mai multe nume de posibili președinți ai celei mai importante organizații locale: Liviu Bostan, Cristian Bălosu, Daniel Pancu, Ion Ștefan, Dorina Vraciu, Paul Ciubotaru. Deși se dorește o calmare a spiritelor, este puțin probabil că numirea în funcția de președinte al PNL Focșani a lui Pompiliu Norocel Stroe va avea darul de a pune capăt disputelor și tensiunilor interne din rândul liberalilor vrânceni. Acesta va fi ajutat de Constantin Trifan din poziția de secretar general și va trebui să-și alcătuiască o structură de conducere cu care să pregătească alegerile parlamentare de peste câteva luni.
Pompiliu Norocel Stroe activează în domeniul afacerilor și provine de pe filiera fostului PDL. Odată cu realizarea fuziunii PNL-PDL, Stroe a devenit secretar general adjunct al noului PNL iar de curând a preluat atribuțiile de secretar general al PNL Vrancea, în urma demisiei lui Georgel Constantin. El a fost ales consilier județean la alegerile locale din 5 iunie. Este posibil ca Pompiliu Norocel Stroe să candideze și pentru Parlament, pe un loc eligibil, în calitate de președinte al celei mai mari organizații locale. Totodată, candidatura lui Stroe ar respecta și negocierile dintre foștii peneliști și foștii pedeliști cu privire la împărțirea locurilor eligibile pentru alegerile parlamentare. Primul pe listă va fi președintele PNL Vrancea, Cătălin Toma. Printre alte nume vehiculate în PNL Vrancea pentru a ocupa o poziție eligibilă (la Senat sau la Camera Deputaților) se numără Nini Săpunaru, Ion Ștefan, Fevronia Stoica, Cristian Bălosu, Sorin Hornea.